<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite><var id="hxvfr"></var>
<menuitem id="hxvfr"><strike id="hxvfr"></strike></menuitem><var id="hxvfr"></var>
<listing id="hxvfr"></listing>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite>
<var id="hxvfr"><video id="hxvfr"></video></var>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite>
<var id="hxvfr"></var>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite>
<var id="hxvfr"></var>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"></video></cite>

基于仿生納米導線的電化學傳感器對水體重金屬毒性的檢測分析

王羽 王蔚港 楊向黎 尹伶靈 商冉 李霞 陳燕

引用本文: 王羽, 王蔚港, 楊向黎, 尹伶靈, 商冉, 李霞, 陳燕. 基于仿生納米導線的電化學傳感器對水體重金屬毒性的檢測分析[J]. 分析化學, 2021, 49(1): 68-75. doi: 10.19756/j.issn.0253-3820.191611 shu
Citation:  WANG Yu,  WANG Wei-Gang,  YANG Xiang-Li,  YING Ling-Ling,  SHANG Ran,  LI Xia,  CHEN Yan. Detection of Acute Toxicity of Water Using Electrochemical Sensor Based on Bionic Nanowire[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2021, 49(1): 68-75. doi: 10.19756/j.issn.0253-3820.191611 shu

基于仿生納米導線的電化學傳感器對水體重金屬毒性的檢測分析

  通訊作者: 陳燕,E-mail:ychen0612@163.com
 • 基金項目:

  山東省高等學??萍加媱濏椖浚∟o.J16LE56)、全國大學生創新創業項目(No.201714439007)、國家自然科學基金項目(No.61801274)和山東省高等學校青年創新團隊發展計劃項目(No.2019KJF029)資助。

摘要: 準確快速診斷水體重金屬類污染物的毒性對保障飲用水安全至關重要。本研究基于大腸桿菌(E.coli)細胞膜受損的毒性響應機理,以K3Fe(CN)6作為胞外電子受體,碳納米管(CNTs)作為仿生納米導線,建立了一種基于電化學傳感器的水體重金屬毒性檢測新方法??疾炝穗姌O修飾材料、菌體濃度、電子傳遞體與毒性物質加入順序、K3Fe(CN)6濃度、菌體與毒物的接觸時間等因素對傳感器靈敏度的影響。在最佳實驗條件下,測得單一金屬離子Zn2+、Cd2+、Cu2+、Ag+和Pb2+E.coli毒性的半數抑制濃度(IC50)分別為10.72、15.03、6.14、16.28和20.98 mg/L。本方法操作簡單、檢測成本低、檢測時間短且結果準確、可靠,有望用于水體急性毒性的快速預警和篩查,具有重要的實際應用價值。

English


  1. [1]

   ARAGAY G, PONS J, MERKOCI A. Chem. Rev., 2011, 111(5):3433-3458.

  2. [2]

   KIM H N, REN W X, KIM J S, YOON J. Chem. Soc. Rev., 2012, 41(8):3210-3244.

  3. [3]

   LI J, GUO S J, ZHAI Y M, WANG E K. Anal. Chim. Acta, 2009, 649(2):196-201.

  4. [4]

   ISAACSON C W, USENKO C Y, TANGUAY R L, FIELD J A. Anal. Chem., 2007, 79(23):9091-9097.

  5. [5]

   DIESEL E, SCHREIBER M, VAN DER MEER J R. Anal. Bioanal. Chem., 2009, 394(3):687-693.

  6. [6]

   PUJOL-VILA F, VIGUÉS N, DÍAZ-GONZÁLEZ M, MUÑOZ-BERBEL X, MAS J. Biosens. Bioelectron., 2015, 57:272-279.

  7. [7]

   FANG D Y, YU Y, WU L Z, WANG Y, ZHANG J H, ZHI J F. RSC Adv., 2015, 73(5):59472-59479.

  8. [8]

   ZHAI J F, YONG D M, LI J, DONG S J. Analyst, 2013, 138:702-707.

  9. [9]

   YU D B, ZHAI J F, YONG D M, DONG S J. Analyst, 2013, 138:3297-3302.

  10. [10]

   MA H P, YONG D M, KIM H, ZHANG Z J, MA S H, HAN X J. Electroanalysis, 2016, 28:580-587.

  11. [11]

   ZHAI Jun-Feng, YU Deng-Bin, LIU Ling, DONG Shao-Jun. Chin. J. Appl. Chem., 2018, 35(9):1102-1106. 翟俊峰, 余登斌, 劉玲, 董紹俊. 應用化學, 2018, 35(9):1102-1106.

  12. [12]

   MORRIS K, ZHAO H J, JOHN R. Aust. J. Chem., 2005, 58:237-245.

  13. [13]

   CATTERALL K, ROBERTSON D, HUDSON S, TEASDALE P R, WELSH D T, John R. Talanta, 2010, 82:751-757.

  14. [14]

   YU Deng-Bin, JIANG Lan, WANG Pei, LI Ting, DONG Shao-Jun. Chin. J. Anal. Chem., 2018, 46(7):1032-1038. 余登斌, 江嵐, 王沛, 李婷, 董紹俊. 分析化學, 2018, 46(7):1032-1038.

  15. [15]

   ZHAI Jun-Feng, YU Deng-Bin, DONG Shao-Jun. Chin. J. Anal. Chem., 2017, 45(9):1415-1419. 翟俊峰, 余登斌, 董紹俊. 分析化學, 2017, 45(9):1415-1419.

  16. [16]

   YONG D M, LIU C Y, ZHU C Z, YU D B, LIU L, ZHAI J F, DONG S J. Chemosphere, 2015, 139:109-116.

  17. [17]

   ZHAI Jun-Feng, LIU Ling, YU Deng-Bin, DONG Shao-Jun. China Patent, 201610344913.4, 2019. 翟俊峰, 劉玲, 余登斌, 董紹俊. 中國專利, 201610344913.4, 2019.

  18. [18]

   DONG Shao-Jun, YONG Da-Ming. China Patent, 201210004805.4, 2014. 董紹俊, 雍達明. 中國專利, 201210004805.4, 2014.

  19. [19]

   YU D B, ZHAI J F, LIU C Y, ZHANG X P, BAI L, WANG Y Z, DONG S J. ACS Sens., 2017, 2(11):1637-1643.

  20. [20]

   FANG D Y, GAO G Y, SHEN J, YU Y, ZHI J F. Electrochim. Acta, 2016, 222:303-311.

  21. [21]

   QIAN Jun, LI Jiu-Ming, ZHI Jin-Fang, QIN Shi-Dong. Chin. J. Anal. Chem. 2013, 41(5):738-743. 錢俊, 李久銘, 只金芳, 覃事棟. 分析化學, 2013, 41(5):738-743.

  22. [22]

   YANG Y J, FANG D Y, LIU Y R, LIU R Z, WANG X S,YU Y, ZHI J F. Biosens. Bioelectron., 2018, 108:82-88.

  23. [23]

   GAO G Y, FANG D Y, YU Y, WU L Z, WANG Y, ZHI J F. Talanta, 2017, 167:208-216.

  24. [24]

   YANG Y, FANG Z, YU Y Y, WANG Y Z, NARAGINTI S, YONG Y C. Water Sci. Technol., 2019, 79(6):1071-1080.

  25. [25]

   SUN Yan-Yi, WU Kang-Bing, HU Sheng-Shui. Chem. J. Chin. Univ., 2002, 23(11):2067-2069. 孫延一, 吳康兵, 胡勝水. 高等學?;瘜W學報, 2002, 23(11):2067-2069.

  26. [26]

   WANG J, MUSAMEH M, LIN Y H. J. Am. Chem. Soc., 2003, 125(9):2408-2409.

  27. [27]

   GREENE J C, MILLER W E, DEBACON M K, LONG M A, BARTELS C L. Arch. Environ. Contam. Toxicol., 1985, 14:659-667.

  28. [28]

   HSIEH C Y, TSAI M H, RYAN D K, PANCORBO O C. Sci. Total Environ., 2004, 320:37-50.

 • 加載中
計量
 • PDF下載量:  0
 • 文章訪問數:  206
 • HTML全文瀏覽量:  13
文章相關
 • 收稿日期:  2019-10-16
 • 修回日期:  2020-08-06
通訊作者: 陳斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈陽化工大學材料科學與工程學院 沈陽 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度學術搜索
 3. 萬方數據庫搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章
人妻系列无码专区_国产精品专区第1页_xl上司带翻译没有马赛克_中国内地毛片免费高清_欧美换爱交换乱理伦片_欧美人成毛片在线视频