<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite><var id="hxvfr"></var>
<menuitem id="hxvfr"><strike id="hxvfr"></strike></menuitem><var id="hxvfr"></var>
<listing id="hxvfr"></listing>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite>
<var id="hxvfr"><video id="hxvfr"></video></var>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite>
<var id="hxvfr"></var>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite>
<var id="hxvfr"></var>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"></video></cite>

基于碳量子點熒光開啟檢測還原性生物小分子的研究進展

張昊晨 郭永明

引用本文: 張昊晨, 郭永明. 基于碳量子點熒光開啟檢測還原性生物小分子的研究進展[J]. 分析化學, 2021, 49(1): 14-23. doi: 10.19756/j.issn.0253-3820.201349 shu
Citation:  ZHANG Hao-Chen,  GUO Yong-Ming. Advances of Carbon Quantum Dots for Fluorescence Turn-on Detection of Reductive Small Biomolecules[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2021, 49(1): 14-23. doi: 10.19756/j.issn.0253-3820.201349 shu

基于碳量子點熒光開啟檢測還原性生物小分子的研究進展

  通訊作者: 郭永明,E-mail:chinahenangm@163.com
 • 基金項目:

  南京信息工程大學人才啟動項目(No.2018r056)、南京信息工程大學大學生創新創業訓練計劃項目(No.201910300209)和南信大-雷丁大學國際聯合研究院開放課題資助。

摘要: 人體內的生物分子參與許多重要的生命活動,特別是一些具有還原性的生物小分子,對維持人體健康和抵御疾病具有重要作用,因此,還原性生物小分子的快速準確檢測具有重要意義,其中熒光開啟(Fluorescence turn-on)檢測是一種靈敏度高、操作簡便的檢測方法。碳量子點(CQDs)是近年出現的一種結構新穎的零維熒光碳納米材料,具有生物兼容性好、毒性低、易制備、價格低、光穩定性好、熒光量子產率高等優點,在還原性生物小分子熒光開啟檢測方面極具應用潛力。本文重點介紹了近三年CQDs在葡萄糖、抗壞血酸、多巴胺、生物硫醇、尿酸熒光開啟檢測中的研究進展,并對CQDs在這些生物小分子熒光開啟檢測中面臨的機遇與挑戰進行了論述。

English


  1. [1]

   LI T F, LI Y W, XIAO L, YU H T, FAN L Z. Acta Chim. Sin., 2014, 72(2):227-232.

  2. [2]

   ZHANG J, YU S H. Mater. Today, 2016, 19(7):382-393.

  3. [3]

   GUO Y M, CAO F P, LI Y B. Sens. Actuators B, 2018, 255:1105-1111.

  4. [4]

   XI Z F, YUAN F D, WANG Z F, LI S H, FAN L Z. Acta Chimica Sin., 2018, 76(6):460-466.

  5. [5]

   LIU M L, CHAN B B, LI C M, HUANG C Z. Green Chem., 2019, 21(3):449-471.

  6. [6]

   WANG R, LU K Q, TANG Z R, XU Y J. J. Mater. Chem. A, 2017, 5(8):3717-3734.

  7. [7]

   GUO Y M, ZHAO W. Coord. Chem. Rev., 2019, 387:249-261.

  8. [8]

   ZHONG Qing-Mei, HUANG Xin-Hong, QIN Qing-Min, SU An-Mei, CHEN Yu-Ye, LIU Xin-Yu, WANG Yi-Lin. Chin. J. Anal. Chem., 2018, 46(7):1062-1068. 鐘青梅, 黃欣虹, 覃慶敏, 蘇安梅, 陳羽燁, 劉馨宇, 王益林. 分析化學, 2018, 46(7):1062-1068.

  9. [9]

   WEN Hui-Zhong, LIANG Ying-Cai, XIAO Cheng-Yue, QIU Zi-Qing, LI Juan, LI Yan-Yan, ZHONG Qing-Mei, SHU Xin, WANG Yi-Lin. Chin. J. Anal. Chem., 2019, 47(4):591-596. 文輝忠, 梁英彩, 肖程月, 邱子情, 李娟, 李妍妍, 鐘青梅, 舒馨, 王益林. 分析化學, 2019, 47(4):591-596.

  10. [10]

   GUO Y M, ZHAO W. Spectrochim. Acta A, 2020, 240:118580.

  11. [11]

   YUAN F L, LI S H, FAN Z T, MENG X Y, FAN L Z, YANG S H. Nano Today, 2016, 11(5):565-586.

  12. [12]

   ARAKAWA T, KUROKI Y, NITTA H, CHOUHAN P, TOMA K, SAWADA S, TAKEUCHI S, SEKITA T, AKIYOSHI K, MINAKUCHI S, MITSUBAYASHI K. Biosens. Bioelectron., 2016, 84:106-111.

  13. [13]

   ZHU X H, PANG X, ZHANG Y Y, YAO S Z. J. Mater. Chem. B, 2019, 7(48):7729-7735.

  14. [14]

   MA H, LIU X Y, WANG X D, LI X R, YANG C D, IQBAI A, LIU W S, LI J P, QIN W W. Microchim. Acta, 2017, 184(1):177-185.

  15. [15]

   LIU G H, LI X Y, YU Z Y, REN P P, YANG F, WANG J, SONG Y T. J. Phys. Chem. Solids, 2018, 123:344-354.

  16. [16]

   LI J, LI X J, WENG R Q, QIANG T T, WANG X C. Sens. Actuators B, 2020, 304:127349.

  17. [17]

   NA W D, LIU H, WANG M Y, SU X G. Microchim. Acta, 2017, 184(5):1463-1470.

  18. [18]

   AHVENAINEN R. Trends Food Sci. Tech., 1996, 7(6):179-187.

  19. [19]

   LUO X J, ZHANG W G, HAN Y, CHEN X M, ZHU L, TANG W Z, WANG J L, YUE T L, LI Z H. Food Chem., 2018, 258:214-221.

  20. [20]

   MA X, LIN S J, DANG Y F, DAI Y, ZHANG X J, XIA F. Anal. Bioanal. Chem., 2019, 411(25):6645-6653.

  21. [21]

   SHAMSIPUR M, MOLAEI K, MOLAABASI F, ALIPOUR M, ALIZADEH N, HOSSEINKHANI S, HOSSEINI M. Talanta, 2018, 183:122-130.

  22. [22]

   HANG Y H, FANG X, ZHAO H, LI Z X. Talanta, 2018, 181:318-325.

  23. [23]

   WANG C X, PAN C W, WEI Z T, WEI X R, YANG F, MAO L Q. Anal. Chim. Acta, 2020, 1100:191-199.

  24. [24]

   WANG H T, NA X K, LIU S, LIU H F, ZHANG L J, XIE M Z, JIANG Z C, HAN F, LI Y, CHENG S S, TAN M Q. Talanta, 2019, 201:388-396.

  25. [25]

   PERRY M, LI Q, KENNEDY R T. Anal. Chim. Acta, 2009, 653(1):1-22.

  26. [26]

   WANG H B, ZHANG H D, CHEN Y, HUANG K J, LIU Y M. Sens. Actuators B, 2015, 220:146-153.

  27. [27]

   TIAN T, HE Y, GE Y, SONG G W. Sens. Actuators B, 2017, 240:1265-1271.

  28. [28]

   TAN X, ZHANG P, YE C Y, MIN Y H, LI Q W, WANG Y. Dyes Pigments, 2020, 180:108515.

  29. [29]

   WANG J, DU R, LIU W, YAO L, DING F, ZOU P, WANG Y Y, WANG X X, ZHAO Q B, RAO H B. Sens. Actuators B, 2019, 290:125-132.

  30. [30]

   ANJALI DENI J S, ANULEKSHMI A H, SALINI S, APARNA R S, GEORGE S. Microchim. Acta, 2017, 184(10):4081-4090.

  31. [31]

   QU F, HUANG W, YOU J M. Colloid. Surf. B, 2018, 162:212-219.

  32. [32]

   KOOLSTRA T, MILLARD P C, LLOYD J B. Cell Biol. Int. Rep., 1981, 5:30.

  33. [33]

   NJÄLSSON R, NORGREN S. Acta Paediatr., 2005, 94(2):132-137.

  34. [34]

   XU S M, LIU Y, YANG H, ZHAO K, LI J G, DENG A P. Anal. Chim. Acta, 2017, 964:150-160.

  35. [35]

   YANG X X, CUI F C, REN R, SUN J D, JI J, PI F W, ZHANG Y Z, SUN X L. ACS Omega, 2019, 4(7):12575-12583.

  36. [36]

   LI Xin-Yu, ZHANG Qiang, WANG Ni, LIU Jia-Jun, WANG Jian. Chin. J. Anal. Chem., 2020, 48(3):339-346. 李欣玉, 張強, 王妮, 劉加軍, 王健. 分析化學, 2020, 48(3):339-346.

  37. [37]

   ZHU H S, WANG E K, LI J, WANG J. Anal. Chim. Acta, 2018, 1006:83-89.

  38. [38]

   SUN J J, WANG Q, YANG J J, ZHANG J J, LI Z, LI H, YANG X F. Microchim. Acta, 2019, 186(7):402.

  39. [39]

   LUO Y C, DO J S, LIU C C. Biosens. Bioelectron., 2006, 22(4):482-488.

  40. [40]

   AMJADI M, HALLAJ T, KOUHI Z. J. Photochem. Photobiol. A, 2018, 356:603-609.

  41. [41]

   WU W C, CHEN H Y T, LIN S C, CHEN H Y, CHEN F R, CHANG H T, TSENG F G. Microchim. Acta, 2019, 186(3):166.

  42. [42]

   KONG R, YANG A J, WANG Q, WANG Y J, MA L, QU F L. Microchim. Acta, 2018, 185:63.

 • 加載中
計量
 • PDF下載量:  1
 • 文章訪問數:  232
 • HTML全文瀏覽量:  23
文章相關
 • 收稿日期:  2020-06-15
 • 修回日期:  2020-09-18
通訊作者: 陳斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈陽化工大學材料科學與工程學院 沈陽 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度學術搜索
 3. 萬方數據庫搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章
人妻系列无码专区_国产精品专区第1页_xl上司带翻译没有马赛克_中国内地毛片免费高清_欧美换爱交换乱理伦片_欧美人成毛片在线视频