<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite><var id="hxvfr"></var>
<menuitem id="hxvfr"><strike id="hxvfr"></strike></menuitem><var id="hxvfr"></var>
<listing id="hxvfr"></listing>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite>
<var id="hxvfr"><video id="hxvfr"></video></var>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite>
<var id="hxvfr"></var>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite>
<var id="hxvfr"></var>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"></video></cite>

利用非共價復合物實現對布洛芬分子的手性分析

古連城 周愛南 陳新 吳芳玲 李建其 余紹寧 周鳴飛 丁傳凡

引用本文: 古連城, 周愛南, 陳新, 吳芳玲, 李建其, 余紹寧, 周鳴飛, 丁傳凡. 利用非共價復合物實現對布洛芬分子的手性分析[J]. 分析化學, 2021, 49(1): 95-102. doi: 10.19756/j.issn.0253-3820.201477 shu
Citation:  GU Lian-Cheng,  ZHOU Ai-Nan,  CHEN Xin,  WU Fang-Ling,  LI Jian-Qi,  YU Shao-Ning,  ZHOU Ming-Fei,  DING Chuan-Fan. Chiral Analysis of Ibuprofen through Non-covalent Complexes[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2021, 49(1): 95-102. doi: 10.19756/j.issn.0253-3820.201477 shu

利用非共價復合物實現對布洛芬分子的手性分析

  通訊作者: 李建其,E-mail:lijianqb@126.com; 丁傳凡,E-mail:dingchuanfan@nbu.edu.cn
 • 基金項目:

  國家自然科學基金項目(Nos.21773035,21803013)資助。

摘要: 手性藥物的檢測對于深入了解藥物作用機理具有十分重要的意義。布洛芬(Ibuprofen)是常用的臨床消炎藥物,具有R型和S型兩種構型,但其消炎作用卻幾乎全部由S-布洛芬所提供。本研究建立了一種區分布洛芬手性的方法,將布洛芬對映體與γ-環糊精及BaCl2混合,得到系列非共價復合物,利用捕集離子淌度質譜(Trapped ion mobility spectrometry-time-of-flight mass spectrometry,TIMS-TOF MS)測量各物質的離子淌度(Ion moboility)。采用TIMS-TOF MS成功分離了非對映體離子[γ-CD+R-Ibuprofen+Ba(BaCl)-H]2+與[γ-CD+S-Ibuprofen+Ba(BaCl)-H]2+,碰撞截面的差值高達0.07 nm2。此外,實驗結果表明,一系列[γ-CD+S-Ibuprofen+Ba(BaCl)-H]2+的離子淌度譜峰強度分數與其摩爾分數呈線性關系。本方法無需對樣品分子進行前處理或化學衍生化,可以快速、高效地分析手性分子。

English


  1. [1]

   HARE P, GILAV E. Science, 1979, 204(4398):1226-1228.

  2. [2]

   GLAVIN D P, BURTON A S, ELSILA J E, APONTE J C, DWORKIN J P. Chem. Rev., 2020, 120(11):4660-4689.

  3. [3]

   BOESL U, KARTOUZIAN A. Annu. Rev. Anal. Chem., 2016, 9(18):343-364.

  4. [4]

   ROCCO A, ATURKI Z, FANALI S. TrAC-Trends Anal.Chem., 2013, 52:206-225.

  5. [5]

   CHOUINARD C D, NAGY G, WEBB I K, GARIMELLA S V, BAKER E S, IBRAHIM Y M, SMITH R D. Anal. Chem., 2018, 90(18):11086-11091.

  6. [6]

   WNENDT S, ZWINGENBERGER K. Nature, 1997, 385(6614):303-304.

  7. [7]

   TAO W A, GOZZO F C, COOKS R G. Anal. Chem., 2001, 73(8):1692-1698.

  8. [8]

   NGUYEN L A, HE H, PHAM-HUY C. Int. J. Biomed. Sci., 2006, 2(2):85-100.

  9. [9]

   SANGANYADO E, LU Z, FU Q, SCHLENK D, GAN J. Water Res., 2017, 124:527-542.

  10. [10]

   IZQUIERDO S, AGUILERA J, BUSCHMANN H H, GARCÍA M, TORRENS A, ORTUÑO R M. Tetrahedron:Asymmetry, 2008, 19(6):651-653.

  11. [11]

   HAN D Q, YAO Z P. TrAC-Trends Anal. Chem., 2020, 123:115763.

  12. [12]

   SCRIBA G K. Chromatographia, 2012, 75(15-16):815-838.

  13. [13]

   SCRIBA G K. TrAC-Trends Anal. Chem., 2019, 119:115628.

  14. [14]

   XU Xu, CHEN Gang, LIU Hao. Chin. J. Chromatogr., 2020, 38(10):1154-1169. 許旭, 陳鋼, 劉浩. 色譜, 2020, 38(10):1154-1169.

  15. [15]

   ZHANG J T, WANG H Y, ZHANG X, ZHANG F, GUO Y L. Catal. Sci. Technol., 2016, 6(17):6637-6643.

  16. [16]

   RAINSFORD K. Inflammopharmacology, 2009, 17(6):275-342.

  17. [17]

   CARVALHO P, CASS Q, CALAFATTI S, CONTESINI F, BIZACO R. Braz. J. Chem. Eng., 2006, 23(3):291-300.

  18. [18]

   PÉREZ-MÍGUEZ R, BRUYNEEL B, CASTRO-PUYANA M, MARINA M L, SOMSEN G W, DOMÍNGUEZ-VEGA E. Anal. Chem., 2019, 91(5):3277-3285.

  19. [19]

   BHUSHAN R, BRVCKNER H. Amino acids, 2004, 27(3-4):231-247.

  20. [20]

   AYON N J, SHARMA A D, GUTHEIL W G. J. Am. Soc. Mass Spectrom., 2018, 30(3):448-458.

  21. [21]

   SZABÓ Z I, SZÖCS L, HORVÁTH P, KOMJÁTI B, NAGY J, JÁNOSKA Á, MUNTEAN D L, NOSZÁL B, TÓTH G. J. Sep. Sci., 2016, 39(15):2941-2949.

  22. [22]

   LI J, LIU R, WANG L, LIU X, GAO H. Chirality, 2019, 31(3):236-247.

  23. [23]

   LV Na, ZHENG Yong-Yong, LI Jian-Qi, PAN Ting-Ting, CHU Yan-Qiu, ZHOU Ming-Fei, DING Chuan-Fan. Chin. J. Anal. Chem., 2009, 37(2):199-204. 呂娜, 鄭永勇, 李建其, 潘婷婷, 儲艷秋, 周鳴飛, 丁傳凡. 分析化學, 2009, 37(2):199-204.

  24. [24]

   SZEJTLI J. Chem. Rev., 1998, 98(5):1743-1754.

  25. [25]

   CRINI G. Chem. Rev., 2014, 114(21):10940-10975.

  26. [26]

   LEBRILLA C B. Acc. Chem. Res., 2001, 34(8):653-661.

  27. [27]

   RAMIREZ J, AHN S, GRIGOREAN G, LEBRILLA C B. J. Am. Chem. Soc., 2000, 122(29):6884-6890.

  28. [28]

   FERNANDEZ-LIMA F, KAPLAN D, PARK M. Rev. Sci. Instrum., 2011, 82(12):126106.

  29. [29]

   RIDGEWAY M E, LUBECK M, JORDENS J, MANN M, PARK M A. Int. J. Mass spectrom., 2018, 425(22-35):22-35.

  30. [30]

   HERNANDEZ D R, DEBORD J D, RIDGEWAY M E, KAPLAN D A, PARK M A, FERNANDEZ-LIMA F. Analyst, 2014, 139(8):1913-1921.

  31. [31]

   DOMALAIN V, TOGNETTI V, HUBERT-ROUX M, LANGE C M, JOUBERT L, BAUDOUX J, ROUDEN J, AFONSO C. J. Am. Soc. Mass Spectrom., 2013, 24(9):1437-1445.

  32. [32]

   HADAVI D, DE LANGE E, JORDENS J, MENGERINK YNZE, CUYCKENS F, HONING M. Rapid Commun. Mass Spectrom., 2019, 33(49-59):49-59.

  33. [33]

   DODDS J N, MAY J C, MCLEAN J A. Anal. Chem., 2017, 89(1):952-959.

  34. [34]

   DODDS J N, MAY J C, MCLEAN J A. Anal. Chem., 2017, 89(22):12176-12184.

 • 加載中
計量
 • PDF下載量:  1
 • 文章訪問數:  218
 • HTML全文瀏覽量:  26
文章相關
 • 收稿日期:  2020-08-07
 • 修回日期:  2020-11-13
通訊作者: 陳斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈陽化工大學材料科學與工程學院 沈陽 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度學術搜索
 3. 萬方數據庫搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章
人妻系列无码专区_国产精品专区第1页_xl上司带翻译没有马赛克_中国内地毛片免费高清_欧美换爱交换乱理伦片_欧美人成毛片在线视频