<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite><var id="hxvfr"></var>
<menuitem id="hxvfr"><strike id="hxvfr"></strike></menuitem><var id="hxvfr"></var>
<listing id="hxvfr"></listing>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite>
<var id="hxvfr"><video id="hxvfr"></video></var>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite>
<var id="hxvfr"></var>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite>
<var id="hxvfr"></var>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"></video></cite>

磁性分子印跡微球的制備及其對熊果酸的選擇性分離

張鑫 李彥松 湯波 張浩 焦朋飛 韋宇平 王鵬

引用本文: 張鑫, 李彥松, 湯波, 張浩, 焦朋飛, 韋宇平, 王鵬. 磁性分子印跡微球的制備及其對熊果酸的選擇性分離[J]. 分析化學, 2021, 49(4): 628-635. doi: 10.19756/j.issn.0253-3820.201603 shu
Citation:  ZHANG Xin,  LI Yan-Song,  TANG Bo,  ZHANG Hao,  JIAO Peng-Fei,  WEI Yu-Ping,  WANG Peng. Preparation of Magnetic Molecularly Imprinted Microspheres for Selective Separation of Ursolic Acid[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2021, 49(4): 628-635. doi: 10.19756/j.issn.0253-3820.201603 shu

磁性分子印跡微球的制備及其對熊果酸的選擇性分離

  通訊作者: 張鑫,E-mail:21588330@qq.com
 • 基金項目:

  河南省教育廳重點研究項目(No.20A180021)和南陽師范學院科研項目(No.2019ZX011)資助。

摘要: 利用表面分子印跡技術,以Fe3O4磁性納米微球為基質材料、熊果酸為模板分子、3-氨丙基三乙氧基硅烷為功能單體、正硅酸乙酯為交聯劑,制備了熊果酸磁性分子印跡納米微球,用于熊果酸的高選擇性快速分離。采用透射電子顯微鏡和振動樣品磁強計對制備的復合納米材料進行表征,通過吸附動力學和吸附等溫線考察了制備的磁性分子印跡納米微球的吸附性能。結果表明,磁性分子印跡納米微球對熊果酸的最大吸附量為58.17 mg/g,印跡因子為3.65。此外,磁性分子印跡納米微球具有良好的穩定性和重復利用率,回收率為96.5%~97.8%,RSD為2.2%~3.1%(n=5)。本研究制備的熊果酸磁性分子印跡微球具有操作簡單、吸附速度快、吸附容量大、選擇性高、環境友好的優點,適用于熊果酸的快速選擇性分離提取。

English


  1. [1]

   WANG Peng, ZHANG Zhong-Yi, WU Zhong. J. Chin. Med. Mater., 2000, 23(11):717-718. 王鵬, 張忠義, 吳忠. 中藥材, 2000, 23(11):717-718.

  2. [2]

   CAIGNIN S T, GNOATTO S B. Food Chem., 2017, 220(1):477-489.

  3. [3]

   SARASWAT B, VISEN P K, AGARWAL D P. Phytother. Res., 2000, 14(3):163-166.

  4. [4]

   JAVED I, BANZEER A A, RIAZ A, TARQ M, SOBIA K, BARKAT A, ALI T K, SAYED A S, MUHAMMAD M A, HUSSIAN B. Biomed. Pharmacother., 2018, 108:752-756.

  5. [5]

   DU H, WU J, LI H, ZHONG P X, XU Y J, LI C J, JI K X, WANG S W. Food Chem., 2013, 141(4):4260-4268.

  6. [6]

   OVESNA Z V, ACHALKOVA A, HORVATHOVA K, TOTHOVA D. Neoplasma, 2004, 51(5):327-333.

  7. [7]

   CAI C, WU S, WANG C, YANG Y, SUN D, LI F, TAN Z. Sep. Purif. Technol., 2019, 209:112-118.

  8. [8]

   YANG Yan, REN Ya-Mei, MA Ting, ZHOU Jiu-Qing, ZHA Jing, ZHANG Zhe-Xue. Food Sci., 2014, 35(4):44-49. 楊艷, 任亞梅, 馬婷, 周九慶, 查晶, 張哲學. 食品科學, 2014, 35(4):44-49.

  9. [9]

   ZHANG X, JI F, LI Y, HE T, HAN Y, WANG D, LIN Z, CHEN S. Anal. Sci., 2018, 34(4):407-413.

  10. [10]

   LÓPEZ-HORTAS L, PÉREZ-LARRÁN P, GONZÁLEZ-MUÑOZ M J, FALQUÉE, DOMÍNGUEZ H. Food Res. Int., 2018, 103:130-149.

  11. [11]

   YU H, LIU H, YANG C, PANG X, ZHANG M, YAN H, BAI L, HAN D. Anal. Methods, 2020, 12:638-645.

  12. [12]

   WANG C, WANG X, ZHAO S, ZUO G, XU M, TONG S. J. Chromatogr. A, 2020, 1625:461332.

  13. [13]

   WANG C, WANG X, ZHAO S, SUN W, TONG S. RSC Adv., 2019, 9:38860-38866.

  14. [14]

   HAUPT K, LINARES A V, BOMPART M, BUIB T S. Molecular Imprinting. New York:Springer, 2012:1-28.

  15. [15]

   ZHANG Xin, LI Yan-Song, HAN Rui, JIANG Yan-Yan, LIU Zhe-Han. Chin. J. Anal. Chem., 2020, 48(3):389-395. 張鑫, 李彥松, 韓睿, 蔣艷艷, 劉哲涵. 分析化學, 2020, 48(3):389-395.

  16. [16]

   YANG C, YAN X, GUO H, FU G. Biosens. Bioelectron., 2016, 75:129-135.

  17. [17]

   VALRO-NAVARRO A, GÓMEZ-ROMERO M, FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ J F, CORMACK P A G, SEGURA-CARRETERO A, FERNÁNDEZ-GUTIERREZ A. J. Chromatogr. A, 2011, 1218:7289-96.

  18. [18]

   LU H, SALABASE E, SCHÜTH F. Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 46(8):1222-1244.

  19. [19]

   WANG Yue, GUO Kai-Chen, TIAN Xue-Meng, ZHAO Wen-Chang, KAIDIRIYR Setiwalidi, GAO Rui-Xia. Chin. J. Anal. Chem., 2020, 48(10):1375-1382. 王悅, 郭愷辰, 田雪蒙, 趙文昌, 凱迪日耶·色提瓦力迪, 高瑞霞. 分析化學, 2020, 48(10):1375-1382.

  20. [20]

   GLOAG L, MEHDIPOUR M, CHEN D, TILLEY R D, GOODING J J. Adv. Mater., 2019, 21(48):1904385.

  21. [21]

   XUE X, LU R, LIU M, LI Y, LI J, WANG L. Analyst, 2019, 144(2):641-648.

  22. [22]

   ADAMS S A, HAUSER J L, ALLEN A C, LINDQUIST K P, RAMIREZ A P, OLIVER S, ZHANG J Z. ACS Appl. Nano Mater., 2018, 1(3):1406-1412.

  23. [23]

   LIU S, YU B, WANG S, SHEN Y, CONG H. Adv. Colloid Interfac., 2020, 281:102165.

  24. [24]

   CHANG L, CHEN S, LI X. Appl. Surf. Sci., 2012, 258(17):6660-6664.

  25. [25]

   HUANG S, XU J, ZHENG J, ZHU F, XIE L, OUYANG G. Anal. Bioanal. Chem., 2018, 410(17):3991-4014.

  26. [26]

   SUN Ri-Han, WANG Tao, WANG Xiao, JI Wen-Hua. J. Instrum. Anal., 2017, 36(6):750-755. 孫日晗, 王濤, 王曉, 紀文華. 分析測試學報, 2017, 36(6):750-755.

  27. [27]

   DINC M, ESEN C, MIZAIKOFF B. TrAC-Trends Anal. Chem., 2019, 114:202-217.

  28. [28]

   KONG X, LI F, LI Y, HE X, CHEN L, ZHANG Y. J. Sep. Sci., 2020, 43(4):808-817.

  29. [29]

   CHENG Y, NIE J, LI J, LIU H, YAN Z, KUANG L. Food Chem., 2019, 287:100-106.

  30. [30]

   GOYAL G, BHAKTA S, MISHRA P. ACS Appl. Nano Mater., 2019, 2(10):6747-6756.

  31. [31]

   XU W, WANG Y, WEI X, CHEN J, XU P, NI R, MENG J, ZHOU Y. Anal. Chim. Acta, 2019, 1048:1-11.

  32. [32]

   GAO R, MU X, HAO Y, ZHANG L, ZHANG J, TANG Y. J. Mater. Chem. B, 2014, 2:1733.

  33. [33]

   ZHOU J, WANG Y, MA Y, ZHANG B, ZHANG Q. Appl. Surf. Sci., 2019, 486:265-273.

  34. [34]

   ZHANG Y, LIU D, PENG J, CUI Y, SHI Y, HE H. Talanta, 2020, 209:120555.

  35. [35]

   HUANG Z, HE J, LI H, ZHANG M, ZHANG S. Food Chem., 2020, 308:125696.

  36. [36]

   LIU J, SUN Z, DENG Y, ZOU Y, LI C, GUO X, XIONG L, GAO Y, LI F, ZHAO D. Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48(32):5875-5879.

  37. [37]

   ZHANG X, YANG S, CHEN W J, LI Y S, WEI Y P, LUO A Q. Polymers, 2019, 11(7):1210.

 • 加載中
計量
 • PDF下載量:  0
 • 文章訪問數:  94
 • HTML全文瀏覽量:  13
文章相關
 • 收稿日期:  2020-10-14
 • 修回日期:  2021-01-12
通訊作者: 陳斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈陽化工大學材料科學與工程學院 沈陽 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度學術搜索
 3. 萬方數據庫搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章
人妻系列无码专区_国产精品专区第1页_xl上司带翻译没有马赛克_中国内地毛片免费高清_欧美换爱交换乱理伦片_欧美人成毛片在线视频