<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite><var id="hxvfr"></var>
<menuitem id="hxvfr"><strike id="hxvfr"></strike></menuitem><var id="hxvfr"></var>
<listing id="hxvfr"></listing>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite>
<var id="hxvfr"><video id="hxvfr"></video></var>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite>
<var id="hxvfr"></var>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"><thead id="hxvfr"></thead></video></cite>
<var id="hxvfr"></var>
<cite id="hxvfr"><video id="hxvfr"></video></cite>

石墨烯薄膜的制備和結構表征

楊勇輝 孫紅娟 彭同江 黃橋

引用本文: 楊勇輝, 孫紅娟, 彭同江, 黃橋. 石墨烯薄膜的制備和結構表征[J]. 物理化學學報, 2011, 27(03): 736-742. doi: 10.3866/PKU.WHXB20110320 shu
Citation:  YANG Yong-Hui, SUN Hong-Juan, PENG Tong-Jiang, HUANG Qiao. Synthesis and Structural Characterization of Graphene-Based Membranes[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2011, 27(03): 736-742. doi: 10.3866/PKU.WHXB20110320 shu

石墨烯薄膜的制備和結構表征

 • 基金項目:

  西南科技大學研究生創新基金(10ycjj21)資助項目 (10ycjj21)

摘要:

采用氧化還原法制備了石墨烯膠狀懸浮液, 通過真空抽濾獲得了石墨烯薄膜. 利用X射線衍射(XRD)、傅里葉變換紅外(FTIR)光譜、拉曼(Raman)光譜、粒度分析和掃描探針顯微鏡(SPM)等研究了石墨烯薄膜制備過程中各階段產物的晶體結構、粒度及分子光譜特征變化. FTIR分析結果表明, 石墨在氧化過程中結構層鍵合大量含氧官能團, 還原后結構層表面仍殘存有部分穩定的含氧官能團. XRD結果表明, 石墨氧化后衍射峰向小角度偏移、寬化, 原有石墨峰消失. 在成膜過程中氧化石墨烯形成凝聚體,而石墨烯形成絮凝體. 粒度分析和SPM測試分析結果表明, 氧化石墨烯在水中粒徑分布呈拖尾峰形, 分布范圍較寬. 石墨烯在水中的粒徑成單峰分布, 分布范圍較窄、對稱性較好且平均粒徑較小. Raman測試結果表明, 石墨在氧化和還原過程中, D、G峰逐漸寬化, ID/IG逐漸增強, 樣品無序度增加. 在以上分析的基礎上對石墨烯制備過程的結構特征進行了歸納總結.

English

  1. [1]

   (1) Novoselov, K. S.; Geim, A. K.; Morozov, S. V.; Jiang, D.; Zhang, Y.; Dubonos, S. V.; Gri rieva, I. V.; Firsov, A. A. Science 2004, 306, 666.

   (1) Novoselov, K. S.; Geim, A. K.; Morozov, S. V.; Jiang, D.; Zhang, Y.; Dubonos, S. V.; Gri rieva, I. V.; Firsov, A. A. Science 2004, 306, 666.

  2. [2]

   (2) Yang, Q. H.; Lü, W.; Yang, Y. G.; Wang, M. Z. New Carbon Materials 2008, 23, 97.(2) Yang, Q. H.; Lü, W.; Yang, Y. G.; Wang, M. Z. New Carbon Materials 2008, 23, 97.

  3. [3]

   [楊全紅, 呂 偉, 楊永崗, 王茂章. 新型炭材料, 2008, 23, 97.][楊全紅, 呂 偉, 楊永崗, 王茂章. 新型炭材料, 2008, 23, 97.]

  4. [4]

   (3) Gu, Z. B.; Ji, G. H.; Lu, M. H. Journal of Nanjing University of Technology (Natural Science) 2010, 32, 105.(3) Gu, Z. B.; Ji, G. H.; Lu, M. H. Journal of Nanjing University of Technology (Natural Science) 2010, 32, 105.

  5. [5]

   [顧正彬, 季根華, 盧明輝. 南京工業大學學報: 自然科學版, 2010, 32, 105.][顧正彬, 季根華, 盧明輝. 南京工業大學學報: 自然科學版, 2010, 32, 105.]

  6. [6]

   (4) Zhang, W. N.; He, W.; Zhang, X. L. New Chemical Materials 2010, 38, 15.(4) Zhang, W. N.; He, W.; Zhang, X. L. New Chemical Materials 2010, 38, 15.

  7. [7]

   [張偉娜, 何 偉, 張新荔. 化工新型材料, 2010, 38, 15.][張偉娜, 何 偉, 張新荔. 化工新型材料, 2010, 38, 15.]

  8. [8]

   (5) Meyer, J. C.; Geim, A. K.; Katsnelson, M. I.; Novoselov, K. S.; Booth, T. J.; Roth, S. Nature 2007, 446, 60.(5) Meyer, J. C.; Geim, A. K.; Katsnelson, M. I.; Novoselov, K. S.; Booth, T. J.; Roth, S. Nature 2007, 446, 60.

  9. [9]

   (6) Geim, A. K.; Novoselov, K. S. Nature Mater. 2007, 6, 183.(6) Geim, A. K.; Novoselov, K. S. Nature Mater. 2007, 6, 183.

  10. [10]

   (7) Kim, S. K.; Zhao, Y.; Jang, H.; Lee, Y. S.; Kim, M. J.; Ahn, H. J.; Kim, P.; Choi, Y. J.; Hong, H. B. Nature, 2009, 457, 706.(7) Kim, S. K.; Zhao, Y.; Jang, H.; Lee, Y. S.; Kim, M. J.; Ahn, H. J.; Kim, P.; Choi, Y. J.; Hong, H. B. Nature, 2009, 457, 706.

  11. [11]

   (8) Obraztsov, N. A. Nat. Nanotech. 2009, 4, 212.(8) Obraztsov, N. A. Nat. Nanotech. 2009, 4, 212.

  12. [12]

   (9) Tung, C. V.; Allen, J. M.; Yang, Y.; Kaner, B. R. Nat. Nanotech. 2009, 4, 25.(9) Tung, C. V.; Allen, J. M.; Yang, Y.; Kaner, B. R. Nat. Nanotech. 2009, 4, 25.

  13. [13]

   (10) Li, D.; Muller, M. B.; Gilje, S.; Kaner, B. R.; Wallace, G. G. Nat. Nanotech. 2008, 3, 101.(10) Li, D.; Muller, M. B.; Gilje, S.; Kaner, B. R.; Wallace, G. G. Nat. Nanotech. 2008, 3, 101.

  14. [14]

   (11) Hernandez, Y.; Nicolosi, V.; Lotya, M.; Blighe, F.; Sun, Z.; De, S.; Mc vern, I. T.; Holland, B.; Byrne, M.; Gunko, Y.; Boland, J.; Niraj, P.; Duesberg, G.; Krishnamurti, S.; odhue, R.; Hutchison, J.; Scardaci, V.; Ferrari, A. C.; Coleman, J. N. Nat. Nanotech. 2008, 3, 563.(11) Hernandez, Y.; Nicolosi, V.; Lotya, M.; Blighe, F.; Sun, Z.; De, S.; Mc vern, I. T.; Holland, B.; Byrne, M.; Gunko, Y.; Boland, J.; Niraj, P.; Duesberg, G.; Krishnamurti, S.; odhue, R.; Hutchison, J.; Scardaci, V.; Ferrari, A. C.; Coleman, J. N. Nat. Nanotech. 2008, 3, 563.

  15. [15]

   (12) Hamilton, C. E.; Lomeda; J. R.; Sun, Z. Z.; Tour, M. J.; Barron, R. D. Nano Lett. 2009, 9, 3460.(12) Hamilton, C. E.; Lomeda; J. R.; Sun, Z. Z.; Tour, M. J.; Barron, R. D. Nano Lett. 2009, 9, 3460.

  16. [16]

   (13) Choucair, M.; Thordarson, P.; Stride, J. A. Nat. Nanotech. 2009, 4, 30.(13) Choucair, M.; Thordarson, P.; Stride, J. A. Nat. Nanotech. 2009, 4, 30.

  17. [17]

   (14) Wang, H. L.; Robinson, J. T.; Li, X. L.; Dai, H. J. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 9910.(14) Wang, H. L.; Robinson, J. T.; Li, X. L.; Dai, H. J. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 9910.

  18. [18]

   (15) Ramesh, P.; Bhagyalakshmi, S.; Sampath, S. J. Colloid Interface Sci. 2004, 274, 95.(15) Ramesh, P.; Bhagyalakshmi, S.; Sampath, S. J. Colloid Interface Sci. 2004, 274, 95.

  19. [19]

   (16) Stankovich, S.; Dikin, A. D.; Piner, D. R.; Kohlhaas, A. K.; Kleinhammes, A.; Jia, Y. Y.; Wu, Y.; Nguyen, T. S.; Ruoff, S. R. Carbon 2007, 45, 1558.(16) Stankovich, S.; Dikin, A. D.; Piner, D. R.; Kohlhaas, A. K.; Kleinhammes, A.; Jia, Y. Y.; Wu, Y.; Nguyen, T. S.; Ruoff, S. R. Carbon 2007, 45, 1558.

  20. [20]

   (17) Yang, Y. H.; Sun, H. J.; Peng, T. J. Chin. J. Inorg. Chem. 2010, 26, 2083.(17) Yang, Y. H.; Sun, H. J.; Peng, T. J. Chin. J. Inorg. Chem. 2010, 26, 2083.

  21. [21]

   [楊勇輝, 孫紅娟, 彭同江. 無機化學學報, 2010, 26, 2083.][楊勇輝, 孫紅娟, 彭同江. 無機化學學報, 2010, 26, 2083.]

  22. [22]

   (18) Stankovich, S.; Piner, D. R.; Chen, X. Q.; Wu, N. Q.; Nguyen, T. S.; Ruoff, S. R. J. Mater. Chem. 2006, 16, 155.(18) Stankovich, S.; Piner, D. R.; Chen, X. Q.; Wu, N. Q.; Nguyen, T. S.; Ruoff, S. R. J. Mater. Chem. 2006, 16, 155.

  23. [23]

   (19) Yang, D. X.; Velamakanni, A.; Bozoklu, G.; Park, S.; Stoller, M.; Piner, D. R.; Stankovich, S.; Jung, I.; Field, A. D.; Ventrice, A. C.; Ruoff, S. R. Carbon 2009, 47, 145.(19) Yang, D. X.; Velamakanni, A.; Bozoklu, G.; Park, S.; Stoller, M.; Piner, D. R.; Stankovich, S.; Jung, I.; Field, A. D.; Ventrice, A. C.; Ruoff, S. R. Carbon 2009, 47, 145.

  24. [24]

   (20) Hu, W. B.; Peng, C.; Luo, W. J.; Lv, M.; Li, X. M.; Li, D.; Huang, Q.; Fan, C. H. ACS Nano 2010, 4, 4317.(20) Hu, W. B.; Peng, C.; Luo, W. J.; Lv, M.; Li, X. M.; Li, D.; Huang, Q.; Fan, C. H. ACS Nano 2010, 4, 4317.

  25. [25]

   (21) Dikin, D. A.; Stankovich, S.; Zimney, E. J.; Piner, D. R.; Dommett, H. B.; Guennadi, E.; Nguyen, T. S.; Ruoff, S. R. Nature 2007, 448, 457.(21) Dikin, D. A.; Stankovich, S.; Zimney, E. J.; Piner, D. R.; Dommett, H. B.; Guennadi, E.; Nguyen, T. S.; Ruoff, S. R. Nature 2007, 448, 457.

  26. [26]

   (22) Chen, C. M.; Yang, Y. G.; Wen, Y. F.; Yang, Q. H.; Wang, M. Z. New Carbon Materials 2008, 24, 345.(22) Chen, C. M.; Yang, Y. G.; Wen, Y. F.; Yang, Q. H.; Wang, M. Z. New Carbon Materials 2008, 24, 345.

  27. [27]

   [陳成猛, 楊永崗, 溫月芳, 楊金紅, 王茂章. 新型炭材料, 2008, 24, 345.][陳成猛, 楊永崗, 溫月芳, 楊金紅, 王茂章. 新型炭材料, 2008, 24, 345.]

  28. [28]

   (23) Hummers, W. S.; Offeman, R. E. J. Am. Chem. Soc. 1958, 80, 1339.(23) Hummers, W. S.; Offeman, R. E. J. Am. Chem. Soc. 1958, 80, 1339.

  29. [29]

   (24) He, H. Y.; Klinowski, J.; Forster, M.; Lerf, A. Chem. Phys. Lett. 1998, 287, 53.(24) He, H. Y.; Klinowski, J.; Forster, M.; Lerf, A. Chem. Phys. Lett. 1998, 287, 53.

  30. [30]

   (25) Pan, Z. L.; Wan, P. Application Mineralogy; Wuhan University of Technology Press: Wuhan, 1993; pp 209-211.(25) Pan, Z. L.; Wan, P. Application Mineralogy; Wuhan University of Technology Press: Wuhan, 1993; pp 209-211.

  31. [31]

   [潘兆櫓, 萬 樸. 應用礦物學. 武漢: 武漢工業大學出版社, 1993: 209-211.][潘兆櫓, 萬 樸. 應用礦物學. 武漢: 武漢工業大學出版社, 1993: 209-211.]

  32. [32]

   (26) Titelman, G. I.; Gelman, V.; Bron, S.; Khalfin, R. L.; Cohen, Y.; Bianco-Peled, H. Carbon 2005, 43, 641.(26) Titelman, G. I.; Gelman, V.; Bron, S.; Khalfin, R. L.; Cohen, Y.; Bianco-Peled, H. Carbon 2005, 43, 641.

  33. [33]

   (27) Mermoux, M.; Chabre, Y.; Rousseau, A. Carbon 1991, 29, 469.(27) Mermoux, M.; Chabre, Y.; Rousseau, A. Carbon 1991, 29, 469.

  34. [34]

   (28) Singh, V. K.; Patra,M. K.; Manoth, M.; wd, G. S.; Vadera, S. R.; Kumar, N. New Carbon Materials 2009, 24, 147.(28) Singh, V. K.; Patra,M. K.; Manoth, M.; wd, G. S.; Vadera, S. R.; Kumar, N. New Carbon Materials 2009, 24, 147.

  35. [35]

   (29) Ferrari, C. A.; Robertson, J. Raman Spectroscopy in Carbons: from Nanotubes to Diamond; Chemical Industry Press: Beijing, 2007; pp 193-204; translated by Tan, P. H., Li, F., Cheng, H. M.(29) Ferrari, C. A.; Robertson, J. Raman Spectroscopy in Carbons: from Nanotubes to Diamond; Chemical Industry Press: Beijing, 2007; pp 193-204; translated by Tan, P. H., Li, F., Cheng, H. M.

  36. [36]

   [Ferrari, C. A.; Robertson, J. 碳材料的拉曼光譜—從納米管到金剛石. 譚平恒, 李 峰, 成會明, 譯. 北京: 化學工業出版社, 2007: 193-204.][Ferrari, C. A.; Robertson, J. 碳材料的拉曼光譜—從納米管到金剛石. 譚平恒, 李 峰, 成會明, 譯. 北京: 化學工業出版社, 2007: 193-204.]

  37. [37]

   (30) Ferrari, A. C.; Robertson, J. Phys. Rev. B 2000, 61, 14095.(30) Ferrari, A. C.; Robertson, J. Phys. Rev. B 2000, 61, 14095.

  38. [38]

   (31) Yang, X. G.; Wu, Q. L. Raman Spectroscopy Analysis and Application; National Defense Industry Press: Beijing, 2008; pp 210-220.(31) Yang, X. G.; Wu, Q. L. Raman Spectroscopy Analysis and Application; National Defense Industry Press: Beijing, 2008; pp 210-220.

  39. [39]

   [楊序綱, 吳琪琳. 拉曼光譜的分析與應用. 北京: 國防工業出版社, 2008: 210-220.]

   [楊序綱, 吳琪琳. 拉曼光譜的分析與應用. 北京: 國防工業出版社, 2008: 210-220.]

 • 加載中
計量
 • PDF下載量:  9761
 • 文章訪問數:  7866
 • HTML全文瀏覽量:  130
文章相關
 • 發布日期:  2011-03-03
 • 收稿日期:  2010-09-30
 • 網絡出版日期:  2011-02-15
通訊作者: 陳斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈陽化工大學材料科學與工程學院 沈陽 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度學術搜索
 3. 萬方數據庫搜索
 4. CNKI搜索

/

返回文章
亚洲AV无码一区二区二三区,亚洲无线码高清在线观看,久无码久无码av无码,亚洲中久无码永久在线观看